fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
PigghajAdam Alexanderssson1000Måseskär, Fläskberget Pilk Med Upphängare Makrill Info