fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
Svart smörbultRoger HellstenNynäshamn SkärgårdBottenmeteMaggotöInfo