fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
KnaggrockaAnders LiljaSkagerack Norra BohuslänBottenmeteSejInfo 📷
KnaggrockaLars ÖrnskovSkagerack Norra BohuslänBottenmeteSillInfo 📷