fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
KnaggrockaLars ÖrnskovSkagerack Norra BohuslänBottenmeteSillInfo 📷
KnaggrockaAnders LiljaSkagerack Norra BohuslänBottenmeteSejInfo 📷