fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
VitlinglyraSimon Abrahamsson NorénStudseröd, GullmarsfjordenMickrohäckla MaggotInfo