Lubbstubb
2017-08-07

Du har lyckats med bedriften att fånga både lubb och våra vanligaste stubbar - bergstubb, sandstubb och lerstubb. Så klart man skall ha en medalj för det?