Färna - Anders "Anke" Nilsson

art:Färna (Leuciscus cephalus)
vikt:2150
längd:55
fångstplats:Mörrumsån
metod:Botenmete
bete:Mask
fångstdatum:2010-08-07
uppdaterad:2014-07-23 08:03:29