Gärs - Anders "Anke" Nilsson

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:92
längd:18
fångstplats:Mörrumsån
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2013-05-07
uppdaterad:2014-07-23 08:06:05