Fjärsing - Dan Pettersson

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:325
längd:
fångstplats:Måseskär
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2000-01-01 00:00:00