Torsk - Dan Pettersson

art:Torsk (Gadus morhua)
vikt:9000
längd:
fångstplats:Östersjön
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2000-01-01 00:00:00