Stäm - Marcus Bergqvist

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:30
längd:17
fångstplats:Skifsforsen
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2015-07-23
uppdaterad:2015-07-24 16:32:38