Regnbåge - Melker Durell

art:Regnbåge (Oncorhynchus mykiss)
vikt:2500
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: