Gärs - Roger Svensson

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:50
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: