Gråsej - Anders "Anke" Nilsson

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:1398
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Trolling
bete:Sillfilé
fångstdatum:2015-09-20
uppdaterad:2015-09-02 16:20:34