Karp - Anton Berglund

art:Karp (Cyprinus carpio)
vikt:1540
längd:
fångstplats:Svarttjärn
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: