Fjärsing - Jonas Berglund

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:
längd:
fångstplats:V:a Fladen
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: