Färna - Jonas Berglund

art:Färna (Leuciscus cephalus)
vikt:
längd:
fångstplats:Kungsbackaån
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: