Färna - Simon Abrahamsson Norén

art:Färna (Leuciscus cephalus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Frilina
bete:Bröd
fångstdatum:
uppdaterad:2015-10-03 21:51:51