Rödspätta - Anders "Anke" Nilsson

art:Rödspätta (Pleuronectes platessa)
vikt:382
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Bottenmete
bete:Borstmask
fångstdatum:2015-09-19
uppdaterad:2016-01-25 12:35:02