Sjustrålig smörbult - Anders "Anke" Nilsson

art:Sjustrålig smörbult (Gobiusculus flavescens)
vikt:2
längd:6
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Frilina
bete:Gulp
fångstdatum:2016-06-04
uppdaterad:2016-06-05 19:26:57