Tångsnälla - Anders "Anke" Nilsson

art:Tångsnälla (Syngnathus typhle)
vikt:3
längd:16
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Frilina
bete:Gulp
fångstdatum:2016-06-03
uppdaterad:2016-06-05 22:26:50