Svartmunnad smörbult - Jonathan Alm

art:Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus)
vikt:
längd:
fångstplats:Svanshall
metod:Mete
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: