Tånglake - Jonathan Alm

art:Tånglake (Zoarces viviparus)
vikt:
längd:
fångstplats:Öresund, Norra Hamnen
metod:Mete
bete:Borstmask
fångstdatum:
uppdaterad: