Braxen - Magnus Mannberg

art:Braxen (Abramis brama)
vikt:5780
längd:
fångstplats:Rögle Dammar
metod:B-mete
bete:Majs
fångstdatum:
uppdaterad: