Stäm - Magnus Mannberg

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:260
längd:
fångstplats:Dalälven
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: