Stäm - Anders "Anke" Nilsson

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:91
längd:22
fångstplats:Aspen
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2016-07-27
uppdaterad:2016-07-29 08:11:54