Braxen - Manfred Isberg

art:Braxen (Abramis brama)
vikt:7800
längd:78
fångstplats:Rögle Dammar
metod:Bol
bete:Boilie 10 Mm
fångstdatum:2015-04-26
uppdaterad: