Fjärsing - Manfred Isberg

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:480
längd:40
fångstplats:Nv Måseskär
metod:Släpfiske
bete:Makrill
fångstdatum:2015-07-14
uppdaterad: