Mört - Manfred Isberg

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:920
längd:39
fångstplats:Rögle Dammar
metod:Feeder
bete:Maggots
fångstdatum:2016-04-21
uppdaterad: