Mört - Fredrik Jadeland

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:700
längd:35
fångstplats:Rögle Dammar
metod:Bottenmete
bete:
fångstdatum:2017-04-13
uppdaterad: