Gärs - Andreas Karlsson

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:40
längd:
fångstplats:
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2011-05-03
uppdaterad: