Braxen - Andreas Karlsson

art:Braxen (Abramis brama)
vikt:7340
längd:79
fångstplats:Rögle Dammar
metod:Bottenmete
bete:Plastmajs
fångstdatum:2016-04-26
uppdaterad: