Ål - Andreas Karlsson

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:
längd:
fångstplats:Levrasjön
metod:Botenmete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: