Öring - Andreas Karlsson

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:6960
längd:
fångstplats:Östersjön
metod:Trolling
bete:Skeddrag
fångstdatum:2001-08-18
uppdaterad:2017-06-04 08:09:19