Färna - Albin Lindqwist

art:Färna (Leuciscus cephalus)
vikt:1740
längd:54
fångstplats:Granudden
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2002-11-01
uppdaterad: