Öring - Albin Lindqwist

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:2000
längd:
fångstplats:Snårestad (ystad)
metod:Bombarda
bete:Räka
fångstdatum:2017-05-20
uppdaterad: