Torsk - Simon Abrahamsson Norén

art:Torsk (Gadus morhua)
vikt:11600
längd:
fångstplats:Vrak Väst Måseskär
metod:Havsfiske
bete:Pilk
fångstdatum:2017-07-22
uppdaterad:2017-07-24 17:52:05