Gärs - Andres Jezek

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:
längd:10
fångstplats:Helgeå, Kanalhuset
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: