Sandskädda - Andres Jezek

art:Sandskädda (Limanda limanda)
vikt:
längd:
fångstplats:Simrishamn
metod:Mete
bete:Sillbit
fångstdatum:
uppdaterad: