Sutare - Marcus Bergqvist

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:40
längd:12
fångstplats:Svarttjärn
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2017-09-03
uppdaterad:2017-09-03 20:39:42