Vitrocka - Viktor Erickson

art:Vitrocka (Dipturus linteus)
vikt:7950
längd:109
fångstplats:10-gradarn
metod:Havsmete
bete:Makrill
fångstdatum:2016-07-23
uppdaterad: