Sandskädda - HG Karlsson

art:Sandskädda (Limanda limanda)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: