Ål - Daniel Ståhl

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:
längd:
fångstplats:Bosjön
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:1994-06-05
uppdaterad: