Solabborre - Daniel Ståhl

art:Solabborre (Lepomis gibbosus)
vikt:
längd:
fångstplats:Anneberg
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2018-07-30
uppdaterad: