Stensnultra - Håkan Schyllander

art:Stensnultra (Ctenolabrus rupestris)
vikt:
längd:15
fångstplats:Kyrkesund
metod:Bottenmete
bete:Kubong
fångstdatum:2013-06-02
uppdaterad: