Karp - Håkan Schyllander

art:Karp (Cyprinus carpio)
vikt:240
längd:
fångstplats:Svartetjärn
metod:Bottenmete
bete:Majs
fångstdatum:2014-08-07
uppdaterad: