Fjärsing - Håkan Schyllander

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:310
längd:
fångstplats:Måseskär
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2013-08-05
uppdaterad: