Svartmunnad smörbult - Kristoffer Ottosson

art:Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus)
vikt:50
längd:
fångstplats:Visby
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2018-07-16
uppdaterad: