Gråsej - Johnny Priore

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:290
längd:
fångstplats:öresund
metod:Mete
bete:Makrill
fångstdatum:
uppdaterad: