foto: Jag

Gärs - Johnny Priore

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:70
längd:
fångstplats:Lärjeån
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: