Sill - Johnny Priore

art:Sill (Clupea harengus)
vikt:70
längd:
fångstplats:Stockholmskärgård
metod:Pilk
bete:Häckla
fångstdatum:
uppdaterad:2019-04-11 19:11:18